Hemsida från AB Cattus Data © LTB Förltning AB
Kontakta oss
LTB Förvaltning AB Smedjegatan 22 352 46 Växjö
Hans Håkansson Tel: 076-16 71 444 E-post: hans@ltb.se
Inledning: Från den 25:e maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddslag (GDPR). Som företag är vi då skyldiga att informera våra hyresgäster om hur vi samlar in och hanterar personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag! Uppgifter som registreras: De uppgifter vi samlar in är namn, kontaktperson, adress, telefonnummer och e-postadress. Rättslig grund: Enligt bokföringslagen samlar vi in adressuppgifter om alla våra kunder i syfte att kunna fakturera dig hyresavgifter samt andra kostnader. Vi kan också komma att skicka information till dig vid enstaka tillfällen. När du skickar epost till oss, behandlar vi detta som intresseavvägning enligt dataskyddslagen. Intresseavvägning: Vi kan komma att skicka information och till dig vid enstaka tillfällen. Du kan när som helst avsäga dig att ta emot information från oss. Samtycke: Om du har lämnat ett samtycke till att vi registrerar personuppgifter om dig, har du när som helst rätt att återkalla detta samtycke, och begära att uppgifterna stryks. Mottagare av uppgifter: Vi kommer inte att lämna över några personuppgifter till tredje part. Överföring av uppgifter till tredje land: Ingen data sparas eller överförs av oss till tredje land (dvs ett land utanför EU/EES). Lagringstid: Personuppgifterna sparas bara av oss så länge bokföringslagen kräver detta (7 år), därefter raderas dessa. Automatiserat beslutsfattande: Vi tillämpar inte något automatiserat förfarande avseende personuppgifter. Dina rättigheter: Du har rätt att när som helst få ut vilka uppgifter vi har registrerade om dig, helt kostnadsfritt. Du har rätt att när som helst bli raderad ur vårt register så snart vi inte längre har lagkrav att spara dessa. Du har rätt att få personuppgifter om dig som är felaktiga rättade och att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Ansvarig på företaget är: Hans Håkansson Tel: 076-16 71 444 E-post: hans@ltb.se
Information till våra hyresgäster om insamling av personuppgifter.